LES BALLES DE BALLTAZAR

Les Balles de Balltazar

Les Balles de Balltazar - Cie Balltazar — Belgique

Un spectacle humoristique et hautement technique sur fond de l’histoire des roms d’europe de l’est qui arrivent chez nous. 35 minutes de jonglerie, acrobaties, jeu clownesque et quelques fragments du récit de vie de Balltazar et Paco composent ce spectacle pour petits et grands.

NL: een humoristische en circustechnisch hoogstaande voorstelling doordrongen met de geschiedenis van de Roma die vanuit Oost-Europa hierheen trekken. In 35 minuten worden grappige situaties, indrukwekkend circus en fragmenten uit het levensverhaal van Balltazar en Paco verweven tot een voorstelling die elke leeftijd boeit.

EN: it’s a humorous and technically elevated circus show full of the history of Eastern European Gypsies who came to Western Europe. In 35 minutes, funny situations interlace with impressive circus and Balltazar and Paco’s life extracts to give life to a show that captures audiences of every age.

www.balltazar.be

,

Laisser un commentaire